Filmiki


Jak zainstalować AlkaStream (en)  -  (Pobierz)

(W modelach CZ, SK, PL jest regulacja przepływu częścią urządzenia).

Jak wymienić / wyczyścić filtr (en)  -  (Pobierz)

AlkaStream - pH (en)  -  (Pobierz)

AlkaStream - ORP (en)  -  (Pobierz)

Copyright ©2012 | www.alkaStream.cz